Τηλέφωνο εξυπηρέτησης: 210 7601164 | Τρόποι Πληρωμής & Αποστολής | Όροι Χρήσης
 • 01
 • 02

Πολιτική ποιότητας

Πάγιοι στόχοι μας είναι:

 • Να παρέχουμε άριστου επιπέδου εξυπηρέτηση καλύπτοντας τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας.
 • Το επίπεδο της ποιότητας των προϊόντων μας να διατηρείται ακέραιο στο δίκτυο διανομής του μέχρι την παράδοση στον τελικό αγοραστή.
 • Να είμαστε συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης μετά την πώληση.
 • Να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια και ευελιξία σε κάθε αίτημα-παράπονο-πρόβλημα των πελατών μας, ώστε να μεγιστοποιείται η αντίληψη τους για την ικανοποίηση, ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
 • Τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
 • Να αποσκοπούμε στη βελτίωση της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της οργάνωσης μας γενικότερα, ώστε να είναι εφικτή η επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρίας μας.

Για την επίτευξη των παραπάνω:

 • Έχουμε υιοθετήσει Σύστημα Ορθής Διανομής Ιατρ. Προϊόντων που συμμορφώνονται με την ΥΑ ΔΥ8δ/ ΓΠ ΟΙΚ./ 1348/ 2004 ΦΕΚ 32/ Β /16.01.2004 και βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της.
 • Τηρούμε τις γραπτές διαδικασίες για τις εργασίες εκείνες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.
 • Παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία, με κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
 • Φροντίζουμε για το υψηλό επίπεδο των συνεργατών της, επενδύοντας στην κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού.
logos
ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και του ΠΕΠ Αττικής.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
logos-eu-flag  logos-psifiaki  ktp  logos-espa